XENE

Xenon Pharmaceuticals Inc

Down$9.10
$-0.23
(-2.47%)
As of 2:31:30 PM EDT | 6/18/19  |  Market Open

XENE Trading Data

Open

$9.4

Low Price

$9.01

High Price

$9.4

Previous Last Price

$9.33

Bid Size

$9.07 X 100

Ask Size

$9.15 X 1700

Volume

Volume

33,657

Avg. Volume (YDT)

98,373

Dollar Volume

$280,508

Weekly Avg. Volume

39,617

Monthly Avg. Volume

106,559

Quarterly Avg. Volume

97,759

XENE Performance

YTD Return

45.48%

1 Year Return

11.27%

3 Year Return

48.1%

5 Year Return

0%

10 Year Return

-29.32%

XENE Chart