TWLO

Twilio

Down$145.62
$-0.36
(-0.25%)
As of 12:00:00 AM EDT | 7/19/19  |  Market Closed

TWLO Trading Data

Open

$146.9

Low Price

$145

High Price

$147.69

Previous Last Price

$145.98

Bid Size

$0 X 0

Ask Size

$0 X 0

Volume

Volume

2,771,600

Avg. Volume (YDT)

4,153,756

Dollar Volume

$295,090,341

Weekly Avg. Volume

2,983,140

Monthly Avg. Volume

3,243,850

Quarterly Avg. Volume

4,110,851

TWLO Performance

YTD Return

63.07%

1 Year Return

131.58%

3 Year Return

256.82%

5 Year Return

0%

10 Year Return

298.96%

TWLO Chart