TIGO

Millicom International Cellular S.A.

Down$58.65
$-0.85
(-1.43%)
As of 6:55:00 PM EDT | 4/24/19  |  Market Closed

TIGO Trading Data

Open

$58.69

Low Price

$58.65

High Price

$59.04

Previous Last Price

$59.5

Bid Size

$57.07 X 500

Ask Size

$57.33 X 200

Volume

Volume

6,300

Avg. Volume (YDT)

16,523

Dollar Volume

$0

Weekly Avg. Volume

10,780

Monthly Avg. Volume

7,840

Quarterly Avg. Volume

13,244

TIGO Performance

YTD Return

-7.87%

1 Year Return

-12.13%

3 Year Return

2%

5 Year Return

-40.79%

10 Year Return

21.03%

TIGO Chart