SAIA

Saia Inc

Up$81.29
+$2.35
(+2.98%)
As of 12:00:00 AM EDT | 8/16/19  |  Market Closed

SAIA Trading Data

Open

$79.51

Low Price

$78.83

High Price

$81.8

Previous Last Price

$78.94

Bid Size

$0 X 0

Ask Size

$0 X 0

Volume

Volume

228,000

Avg. Volume (YDT)

211,247

Dollar Volume

$15,514,780

Weekly Avg. Volume

226,180

Monthly Avg. Volume

266,775

Quarterly Avg. Volume

197,825

SAIA Performance

YTD Return

45.63%

1 Year Return

6.26%

3 Year Return

168.02%

5 Year Return

69.14%

10 Year Return

588.9%

SAIA Chart