SAIA

Saia Inc

Down$68.46
$-0.46
(-0.67%)
As of 12:00:00 AM EDT | 4/18/19  |  Market Closed

SAIA Trading Data

Open

$69.14

Low Price

$67.1

High Price

$70.03

Previous Last Price

$68.92

Bid Size

$0 X 0

Ask Size

$0 X 0

Volume

Volume

130,900

Avg. Volume (YDT)

219,551

Dollar Volume

$6,629,469

Weekly Avg. Volume

197,900

Monthly Avg. Volume

163,970

Quarterly Avg. Volume

214,011

SAIA Performance

YTD Return

22.64%

1 Year Return

-12.23%

3 Year Return

132.07%

5 Year Return

70.98%

10 Year Return

686.29%

SAIA Chart