RETA

Reata Pharma

Down$71.26
$-3.34
(-4.48%)
As of 12:00:00 AM EDT | 8/23/19  |  Market Closed

RETA Trading Data

Open

$74.34

Low Price

$71.02

High Price

$75.22

Previous Last Price

$74.6

Bid Size

$0 X 0

Ask Size

$0 X 0

Volume

Volume

206,300

Avg. Volume (YDT)

226,552

Dollar Volume

$13,152,510

Weekly Avg. Volume

204,400

Monthly Avg. Volume

217,920

Quarterly Avg. Volume

228,097

RETA Performance

YTD Return

27.02%

1 Year Return

-7.48%

3 Year Return

270.95%

5 Year Return

0%

10 Year Return

414.51%

RETA Chart