NIO

Nio Inc

Down$3.37
$-0.06
(-1.75%)
As of 4:03:52 PM EDT | 7/19/19  |  Market Closed

NIO Trading Data

Open

$3.43

Low Price

$3.36

High Price

$3.48

Previous Last Price

$3.43

Bid Size

$3.37 X 6100

Ask Size

$3.38 X 3900

Volume

Volume

13,713,128

Avg. Volume (YDT)

29,790,393

Dollar Volume

$42,492,862

Weekly Avg. Volume

20,733,592

Monthly Avg. Volume

36,691,652

Quarterly Avg. Volume

31,560,791

NIO Performance

YTD Return

-47.1%

1 Year Return

-70.95%

3 Year Return

0%

5 Year Return

0%

10 Year Return

-50.86%

NIO Chart