KAI

Kadant Inc

Up$89.16
+$0.55
(+0.62%)
As of 12:00:00 AM EDT | 6/14/19  |  Market Closed

KAI Trading Data

Open

$88.66

Low Price

$87.16

High Price

$89.77

Previous Last Price

$88.61

Bid Size

$0 X 0

Ask Size

$0 X 0

Volume

Volume

73,100

Avg. Volume (YDT)

67,102

Dollar Volume

$4,086,146

Weekly Avg. Volume

62,920

Monthly Avg. Volume

68,985

Quarterly Avg. Volume

71,509

KAI Performance

YTD Return

9.45%

1 Year Return

-6.15%

3 Year Return

79%

5 Year Return

133.83%

10 Year Return

689.73%

KAI Chart