KAI

Kadant Inc

Down$85.89
$-3.45
(-3.86%)
As of 12:00:00 AM EDT | 3/22/19  |  Market Closed

KAI Trading Data

Open

$88.79

Low Price

$85.18

High Price

$89.32

Previous Last Price

$89.34

Bid Size

$0 X 0

Ask Size

$0 X 0

Volume

Volume

80,600

Avg. Volume (YDT)

62,050

Dollar Volume

$5,537,682

Weekly Avg. Volume

60,760

Monthly Avg. Volume

60,465

Quarterly Avg. Volume

61,882

KAI Performance

YTD Return

5.44%

1 Year Return

-12.27%

3 Year Return

94.45%

5 Year Return

138.32%

10 Year Return

645.57%

KAI Chart