ENTA

Enanta Pharmaceutica

Down$92.14
$-1.30
(-1.39%)
As of 4:00:00 PM EDT | 5/23/19  |  Market Closed

ENTA Trading Data

Open

$92.71

Low Price

$89.15

High Price

$92.85

Previous Last Price

$93.44

Bid Size

$92.14 X 100

Ask Size

$92.25 X 1100

Volume

Volume

167,000

Avg. Volume (YDT)

234,940

Dollar Volume

$10,148,846

Weekly Avg. Volume

166,620

Monthly Avg. Volume

162,320

Quarterly Avg. Volume

199,722

ENTA Performance

YTD Return

30.09%

1 Year Return

-5.61%

3 Year Return

277.78%

5 Year Return

142.6%

10 Year Return

413.41%

ENTA Chart