AGIO

Agios Pharmaceutical

Down$48.33
$-0.76
(-1.55%)
As of 2:08:01 PM EDT | 5/24/19  |  Market Open

AGIO Trading Data

Open

$49.43

Low Price

$48.12

High Price

$50.5

Previous Last Price

$49.09

Bid Size

$48.29 X 300

Ask Size

$48.36 X 100

Volume

Volume

270,134

Avg. Volume (YDT)

504,308

Dollar Volume

$10,612,925

Weekly Avg. Volume

416,035

Monthly Avg. Volume

679,139

Quarterly Avg. Volume

507,548

AGIO Performance

YTD Return

5.16%

1 Year Return

-45.28%

3 Year Return

-7.97%

5 Year Return

39.62%

10 Year Return

68.35%

AGIO Chart